Το Σχολείο μας

agoraki2

Αγαπητοί γονείς και μαθητές

Η Ευρωπαιδεία είναι το ξενόγλωσσο σχολείο στο οποίο 26 χρόνια τώρα διδάσκεται με επιτυχία η εκμάθηση ξένων γλωσσών! Το δυναμικό του σχολείου μας αποτελείται από ένα σύνολο ανθρώπων, οι οποίοι αποβλέπουν σε ένα κοινό στόχο: να εντοπίζουν, να οργανώνουν και να καλύπτουν τις ανάγκες των μαθητών σε ομαδικό αλλά και σε ατομικό επίπεδο, εξασφαλίζοντάς τους ουσιαστικές γνώσεις και επιτυχίες σε αναγνωρισμένα από το κράτος πτυχία.  Μέσα σε ένα ευχάριστο,ασφαλές και οικογενειακό περιβάλλον, σε σύγχρονα κτίρια με υψηλή τεχνολογική υποδομή, αλλά κυρίως με την εφαρμογή της νέας παιδαγωγικής αντίληψης,τα παιδιά μαθαίνουν βιωματικά την ξένη γλώσσα, αξιοποιώντας όλες τις γλωσσικές δεξιότητες:

  • Listening (ακουστικό)
  • Speaking(προφορικό)
  • Writing (γραπτό)